Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 
  • Send to a friend
  • Print Page

Den landsdækkende voksenlærlingekampagne Bliv klædt på, som blev gennemført i perioden juni 2012 til udgangen af 2013, er nu evalueret. Kampagnen var et element i regeringens ungeudspil til Finansloven for 2012.

Fire a-kasser – 3F, HK, Dansk Metal og DANA – samt A-kassernes Samvirke var hovedaktører i kampagnen, som er blevet gennemført i samarbejde med de fire beskæftigelsesregioner og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen).

Målsætningen for kampagnen var 800 ekstra voksenlærlingepladser til ledige og nyansatte, som kom fra ledighed. I alt blev der indberettet 951 voksenlærlinge aftaler samt 75 GVU-aftaler i kampagneperioden fra juni 2012 til udgangen af december 2013. I løbet af kampagnen blev det besluttet, at GVU-aftaler kunne indgå i måltallet.

Som det fremgår af evalueringen, er det vanskeligt at vurdere i hvor stort omfang, der er tale om ekstra voksenlærlingeaftaler. Det vil sige, om kampagnen har bidraget til, at der er indgået flere voksenlærlingeaftaler end tidligere. Denne usikkerhed skyldes primært manglende data om udviklingen i antallet af voksenlærlinge før, under og efter kampagneperioden.

Det er dog a-kassernes generelle vurdering, at en betydelig del af aftalerne kan tilskrives den intensiverede indsats i løbet af kampagnen. Og at kampagnen internt i a-kasserne har medført øget viden og fokus på voksenlærlingemulighederne.

Et andet af de opløftende resultater er, at langt de fleste af de virksomheder, som ansatte en voksenlærling i kampagneperioden, også fremover vil tage voksenlærlinge. En tredjedel af virksomhederne har ikke tidligere haft tilknyttet en voksenlærling.

Også voksenlærlingene er meget tilfredse. 2 ud af 3 voksenlærlinge vurderer, at deres beskæftigelsesmuligheder er styrket, og de fleste vurderer, at de får bedre faglige kompetencer.

Anbefalinger
Evalueringen rummer en række anbefalinger til fremtidigt fokus på voksenlærlingemulighederne:

  • At a-kasser – og jobcentre – fortsat har fokus på at klæde de ledige på til at blive voksenlærlinge og til at opsøge virksomheder, som kan tænkes at ansætte en voksenlærling
  • At a-kasserne (lokalt, regionalt og nationalt) opstiller måltal for nye voksenlærlingeaftaler for ledige for at fastholde den styrkede indsats
  • At a-kassernes fortsat har fokus på registrering af voksenlærlingeaftaler, således at der bliver mulighed for at følge op på udvikling i ledige, som kommer i voksenlære
  • At a-kasserne fortsat gennemfører erfarings- og videnspredning for at udbrede metoder til brug i vejledningsindsatsen og den opsøgende virksomhedskontakt
  • At en fremtidig indsats for at få flere voksenlærlinge inddrager arbejdsgiverorganisationerne i organiseringen, idet opbakning fra arbejdsgiverne forventeligt vil lette adgangen til virksomhederne.
 

Voksenlærlingekampagne

Læs mere

Slutevaluering for voksenlærlingekampagnen Bliv klædt på  (pdf)

Kontakt

Om evalueringen og kampagnen, kontakt chefkonsulent Kirsten Landtved, telefon 72 22 34 17.