Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Resultatopfølgning

  • Send to a friend
  • Print Page

Samarbejde med jobcentrene om at skabe gode resultater 
Beskæftigelsesregionen har til opgave at understøtte jobcentrene og sikre, at der skabes gode resultater i beskæftigelsesindsatsen. Det sker gennem en dialogbaseret opfølgning på jobcentrenes indsats og resultater af beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesregionen udarbejder derfor nøgletal, analyser m.m. om jobcentrenes resultater. I dialogen vil beskæftigelsesregionen bl.a. have fokus på, om jobcentrenes resultater udvikler sig positivt og på resultaterne sammenlignet med andre jobcentre.

Hvis resultaterne af jobcentrenes indsats ikke er tilfredsstillende, eller hvis jobcentrene ikke opfylder lovgivningen -, f.eks. de lediges minimumsrettigheder i relation til kontaktforløb og aktivering - kan Beskæftigelsesregionen gribe ind. Dette ville i givet fald ske efter inddragelse af det regionale beskæftigelsesråd.

Overvågning af arbejdsmarkedet 
Herudover gennemfører beskæftigelsesregionen analyser af det regionale arbejdsmarked og overvåger udviklingen i ledighed.

Beskæftigelsesregionen og det regionale beskæftigelsesråd udarbejder en årlig rapport til beskæftigelsesministeren. Rapporten indeholder en analyse af jobcentrenes resultater i det forgangne år, en beskrivelse af de udfordringer, der bør sættes i fokus for det kommende års indsats samt anbefalinger til ministeren om mål for det kommende år. Rapporten bruges desuden af jobcentrene i deres udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for det kommende år.

www.jobindsats.dk findes data om beskæftigelsespolitikken.

 

Kontakt

Om resultatopfølgning, kontakt chefkonsulent Susanne Hansen. Telefon 72 22 34 06.


Yderligere information:

Resultater og effekter i beskæftigelsesindsatsen på www.jobindsats.dk

Resultatopfølgning på jobcenterniveau - Jobcentre i Region Hovedstaden eller Jobcentre i Region Sjælland.