Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Om os

  • Send to a friend
  • Print Page

Med ikraftttrædelse af beskæftigelsesreformen i 2015 er de fire Beskæftigelsesregioner i Danmark nedlagt. I stedet er der etableret tre Arbejdsmarkedskontorer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - også kaldet STAR.

Arbejdsmarkedskontorerne er kontorer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og fungerer som STARs regionale forankring, der i samarbejde med STARs Implementeringskontor og fagkontorerne skal understøtte, at politiske reformer implementeres bedst muligt i jobcentre, a-kasser m.fl.

Arbejdsmarkedskontorerne skal bl.a. understøtte netværksaktiviteter for jobcenterchefer og teamledere i jobcentrene med fokus på implementering af reformer samt styrke servicen overfor virksomhederne.
Arbejdsmarkedskontorerne skal bygge bro mellem politik og konkret indsats – og mellem jobcentre og styrelsens fagkontorer.

Arbejdsmarkedskontor Østdanmark
Arbejdsmarkedskontor Østdanmark betjener de tre nye Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR’erne) og får bl.a. en vigtig koordinerende opgave i at sikre sammenhæng mellem beskæftigelse, uddannelse og vækst- og erhvervspolitik.

Telefon: 7222 3400.

Telefontid mandag-torsdag 9-16 og fredag 9-13.

E-mail: amkoest@star.dk  (bruges også til sikker mail)

Fra 1. januar 2015:
EAN drift: 5798000392014

CVR: 55568510

Kontakt til medarbejdere direkte: Se liste over medarbejdere