Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Om Beskæftigelsesregionen

  • Send to a friend
  • Print Page

Beskæftigelsesregionen har til opgave at følge op på resultaterne af jobcentrenes indsats samt understøtte jobcentrene i at opnå gode resultater samt implementere nye reformer.

Beskæftigelsesregionen udarbejder  nøgletal, analyser m.m. om jobcentrenes resultater. Herudover gennemfører beskæftigelsesregionen analyser af det regionale arbejdsmarked og overvåger udviklingen i ledighed.

Beskæftigelsesregionen administrerer en række puljer herunder to varslingspuljer til at forebygge de problemer, der kan opstå, når virksomheder afskediger mange mennesker.

Beskæftigelsesregionen varetager følgende opgaver

  • Understøtter jobcentrene og sikrer, at der skabes gode resultater i beskæftigelsesindsatsen 
  • Gennemfører en dialogbaseret opfølgning på jobcentrenes indsats og resultater af beskæftigelsesindsatsen 
  • Overvåger og analyserer udviklingen på det regionale arbejdsmarked
  • Stiller viden om det regionale arbejdsmarked til rådighed for de ansvarlige for indsatsen, andre aktører, vejledningsordninger, a-kasser m.fl. 
  • Varetager sekretariatsopgaven for det regionale beskæftigelsesråd 
  • Varetager forvaltningsopgaver i forhold til opholds- og arbejdstilladelser, virksomheders varsling af større afskedigelser og arbejdsfordelinger i virksomheder mv.

Beskæftigelsesregionen og det regionale beskæftigelsesråd indgår hvert år kontrakt med Beskæftigelsesministeren om de mål og resultater, der skal nås det kommende år.