Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Det regionale Beskæftigelsesråd

  • Send to a friend
  • Print Page

Det regionale beskæftigelsesråd overvåger og analyserer udviklingen på arbejdsmarkedet og bidrager til at sikre resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i beskæftigelsesregionen.

I rådet er følgende repræsenteret: Arbejdsmarkedets parter, kommunerne, regionsråd og Danske Handicaporganisationer. Beskæftigelsesministeren udpeger rådets medlemmer efter indstilling fra de nævnte myndigheder og organisationer.

Det regionale Beskæftigelsesråd indgår kontrakt med Beskæftigelsesministeren og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om de kommende års beskæftigelsespolitik. Med kontrakten forpligter regionen sig til at fokusere på at nå bestemte mål og resultater. Kontrakten er den målestok, beskæftigelsesregionen benytter ved opfølgning overfor jobcentrene.

Med Folketingets vedtagelse af Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. erstattes lokale og regionale Beskæftigelsesråd af nye regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) pr. 1. januar 2015. I Østdanmark etableres et RAR for henholdsvis Hovedstaden, Sjælland og Bornholm.

Datoer for konstituerende møder:

RAR-Bornholm: Fredag den 23. januar 2015, kl. 13.00
RAR-Hovedstaden: Mandag den 26. januar 2015, kl. 13.00
RAR-Sjælland: Onsdag den 28. januar 2015, kl. 13.00