Your noscript content

Afbureaukratisering - Arbejdsmarkedsstyrelsen

Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

VidenUdvikling og forsøgAfbureaukratisering

Afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet

Seneste nyt

Folketinget vedtog fredag den 29. maj 2009 et lovforslag om forenkling af ungereglerne, sanktionsreglerne og jobcentrets modtagelse. Lovforslaget udspringer af jobcentermedarbejdernes forslag og analyserne under gennemførelsen af afbureaukratiseringsprojektet.

Folketinget vedtog ligeledes den 29. maj 2009 et lovforslag om sygefravær. Lovforslaget indeholder blandt andet ændringer af lovgivningen på sygeområdet, som udspringer af jobcentermedarbejdernes forslag og analyserne under gennemførelsen af afbureaukratiseringsprojektet.

Dermed er der via lovgivning gennemført forenklinger på de fire store områder, som blev analyseret i afbureaukratiseringsprojektets fase 2.

Der er desuden gennemført forenklinger på alle 44 forslag, der umiddelbart kunne gennemføres helt eller delvist via administrative løsninger og af de 32 forslag, der kunne gennemføres administrativt på længere sigt, udestår implementering af 12 forslag. Implementering af de udestående forslag forsætter.

Kort om baggrunden for projektet

Beskæftigelsesministeriet og KL igangsatte i begyndelsen af 2007 et projekt vedr. afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet. Projektet havde til formål at afdække, hvordan jobfokus i jobcentrenes arbejde kunne styrkes gennem regelforenkling og afbureaukratisering. Projektet skulle dermed bidrage til, at jobcentrene kan bruge mest mulig tid på det, de er sat i verden for - nemlig at få ledige i job.

Projektet blev gennemført med størst mulig inddragelse af medarbejdere og chefer i jobcentrene, som bl.a. medvirkede i interview, fokusgrupper, workshops og fire landsdækkende konferencer, hvor alle jobcentres medarbejdere kunne videregive deres bud på barrierer, udfordringer og løsninger i forhold til regelforenkling og afbureaukratisering.

Projektet var opdelt i to faser, hvor der i fase 1 blev foretaget en bred scanning af barrierer for effektiv opgaveløsning inden for hele jobcentrets opgavefelt, herunder barrierer i forbindelse med it-systemernes design og sammenhæng, administrativ kultur og praksis samt lovgivning, bekendtgørelse m.v.

I fase 2 blev der foretaget en analyse af fire ressourcetunge områder, der dels havde et stort forenklingspotentiale, dels krævede en grundigere og sammenhængende gennemgang. Formålet var at afdække barrierer og udfordringer samt opstille forenklingsmuligheder på fire store områder: Ungereglerne, sanktionsområdet, jobcentrenes modtagelser og sygeopfølgning. På alle fire områder har konsulentfirmaet Deloittes udarbejdet rapporter, der består af en analysedel og en løsningsdel. Analysedelen beskriver udfordringer og barrierer for effektiv opgaveløsning på det konkrete område. I løsningsdelen beskriver Deloitte 1) modeller for nye forenklede regler, 2) anbefalinger til en styrket og forbedret lokal tilrettelæggelse og praksis samt 3) øvrige anbefalinger til forenkling, herunder it.