Your noscript content

Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

VidenPolitiske aftaler

Jobplanen 2008

Her kan du læse om regeringens jobplan, som blev indgået den 28.februar 2008. Hensigten med jobplanen er at øge arbejdsudbuddet i Danmark. 

 • Sikkerhed for ret til førtidspension
  Mange førtidspensionister, som har fået tilkendt fortidspension efter de regler, der gjaldt indtil januar 2003, undlader helt at arbejde eller arbejder kun begrænset af frygt for at miste retten til deres pension. Førtidspensionister på gammel ordning får nu fuld sikkerhed for, at de ikke risikerer at miste retten til førtidspension, hvis de arbejder.
 • Folkepensionister skal have bedre muligheder for at arbejde
  Der indføres et særligt bundfradrag på 30.000 kroner om året til folkepensionister. Derudover nedsættes beskæftigelseskravet for opsat pension, så man kun skal arbejde 1.000 timer om året (ca. 19 timer om ugen) mod 1.500 timer i dag (29 timer om ugen).
 • Skattenedslag til 64-årige i arbejde
  Mange seniorer vælger at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, når de er i starten af 60’erne. Blandt de 64-årige er kun hver fjerde stadig på arbejdsmarkedet. Derfor bidrager jobplanen med et særligt skattenedslag på op til 100.000 kroner for 64-årige i arbejde, hvis de har arbejdet fuld tid, siden de var 60 år og har haft en gennemsnitlig årlig arbejdsindkomst under 550.000 kroner fra 57 til 59 års alderen.
 • Sygefravær skal nedbringes
  I dag er flere væk fra arbejdsmarkedet på grund af sygefravær end på grund af ledighed. Derfor har regeringen fremlagt en handlingsplan for at nedbringe sygefraværet i juni 2008.
 • Reglerne om supplerende dagpenge justeres
  Reglerne for supplerende dagpenge harmoniseres og justeres for alle, så alle kun kan modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger.
 • Genåbning af voksenlærlingeordningen
  Der åbnes igen for optag på voksenlærlingeordningen i 2008 med mulighed for uddannelse af yderligere 1.500 voksenlærlinge.
 • Øget indsats for international rekruttering
  Aftalepartnerne er blevet enige om, at manglen på arbejdskraft også skal løses ved at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Det bliver lettere for velkvalificeret arbejdskraft at komme til Danmark. Danmark skal kendes som et godt sted at arbejde med tryghed og ordnede forhold. Blandt de væsentligste initiativer kan nævnes, at beløbsgrænsen i jobkortordningen sænkes fra 450.000 til 375.000 kroner om året, samt at Green-card ordningen udvides.