Your noscript content

Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

VidenPolitiske aftaler

Aftale om afbureaukratisering 2009

Regeringen indgik den 24. februar 2009 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Radikale om at forenkle reglerne i jobcentrene. De reglelområder som bliver forenklet er indsatsen for unge, sanktionsreglerne og reglerne for jobcentrenes modtagelse af borgere.

Indsatsen over for unge
De forenklede ungeregler skal være med til at sikre, at unge ledige kommer i gang med en kompetencegivende uddannelse eller hurtigt får et job. For at nå det mål sættes der nu tidligere ind med samtaler og aktive tilbud, antallet af målgrupper reduceres fra 10 til fire, og jobcentret får friere hænder i forhold til at kunne vælge fra paletten af redskaber til at aktivere de unge.

Sanktionsreglerne
Sanktionsreglerne bliver forenklet, så der bliver færre forskellige sanktionstyper. Og så skal sanktionen stå i mere direkte forhold til overtrædelsen. Når en ledig kontanthjælpsmodtager fx udebliver fra et aktiveringstilbud i tre dage uden rimelig grund, skal han eller hun sanktioneres for de tre dage.

Modtagelsen af borgere i jobcentret
Endelig skal modtagelsen i jobcentret forbedres, og det skal være muligt at stille krav om, at den jobsøgende udarbejder et CV tidligere end én måned fra tilmelding til jobcentret, som det er tilfældet nu.