Your noscript content

Kvote stat - Arbejdsmarkedsstyrelsen

Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

ForsideVidenIndsatserOffentlige løntilskudsjobKvote stat

Kvote stat

Ifølge "Bekendtgørelsen af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæfigelsesindsats" nr. 731 af 15. juni 2010 § 56 fastsætter beskæftigelsesministeren en gang årligt efter indstilling fra Beskæftigelsesrådet (BER), en given kvote for ansættelse med løntilskud for kommunerne, regionerne og staten.

Udnyttelsesgarden opgøres hvert kvartal.

Pladserne er beregnet til ansættelse af ledige.

Bemærk, at per 1. januar 2010 er også kontant- og starthjælpsmodtagere m.fl. omfattet af kvotesystemet og tilhørende regelsæt. Endelig er løntilskuddet øget til de offentlige arbejdsgivere for kontant- og startshjæplsmodtagerene, så det svarer til satsen for de forsikrede ledige.

Staten (dvs. de enkelte ministerområder) har pligt til at fremskaffe det antal løntilskudsjob som kvoten angiver, og skal sikre, at jobcentrene råder over det nødvendige antal pladser i aktiveringsindsatsen.

PS. Der er per 2. februar 2012 foretaget en mindre justering i kvoterne på de enkelte ministerområder i forhold til det udmeldte, som følge af indmeldte ressortændringer.

Næste opgørelse forventes at være til rådighed i løbet af uge 18 2014.

Se statslige kvoter for 2014 (pdf)

Se statslige kvoter for 2013 (pdf)

Se tal for alle måneder i 2014 her (excel)

Se tal for alle måneder i 2013 her (excel) 

 

Ministerområde Kvote 2014

Bestand 

apr 2014

Udnyttelse

 apr 2014

Statsministeriet  1,0 100,0
Udenrigsministeriet  17 21,5 126,5
Finansministeriet  30 1,1 3,7

Erhvervs- og

Vækstministeriet

44 36,3 82,5
Skatteministeriet  146 9,7 6,6
Justitsministeriet 114 33 29,1
Forsvarsministeriet 150 19,7 13,1
Ministeriet for sundhed og forbyggelse 45 9,5 21,1

Økonomi- og

Indenrigsministeriet

27 3,6 13,3

Social- og

Integrationsministeriet

28 11,7 41,8
Beskæftigelsesministeriet 38 27,9 73,4

MFIV

(Uddannelsesministeriet)

549 175,8 32,0

Ministeriet for Børn og Undervisning

620 220,5 35,6

Ministeriet for

Ligestilling og Kirke

159 39,0 24,5
Kulturministeriet 89 107,7 121,0
Miljøministeriet 43 8,,4 19,5

Ministeriet for fødevare,

landbrug & fiskeri

55 8,3 15,1
Transportministeriet 68 15,0 22,1
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2 2,9 145,0
Klima, Energi- og Bygningsministeriet 23 8,0 34,8
Uoplyste 0 2,7 0
Totalt 2248 763,3 34,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 14 maj. 14