Your noscript content

Kontakt med andre aktører - Arbejdsmarkedsstyrelsen

Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

ForsideVidenIndsatserSygefravær - Guide til jobcentreKontakt med andre aktører

Kontakt med andre aktører

Kommunen kan efter sygedagpengelovens §19 overlade til anden aktør at udføre opgaver og træffe afgørelser om fx tilbud efter sygedagpengeloven. Det kan dog ikke overlades til anden aktør at træffe afgørelse om retten til sygedagpenge.

Kommunen har det overordnende ansvar for indsatsen og for, at lovgivningen overholdes. Kommunen har derfor pligt til at føre tilsyn med anden aktør.

Anden aktør kan:

·    afholde og forpligte den sygemeldte til at møde til opfølgningssamtale

·    træffe afgørelser om aktive tilbud og forpligte den sygemeldte til at deltage i indsatsen

·    udarbejde opfølgningsplan

·    inddrages i opfølgningsopgaver med fx at indhente oplysninger fra læger, vurdere sygemeldtes arbejdsevne, udarbejde ressourceprofil mv.

Anden aktør kan herudover træffe afgørelse om hel eller delvis uarbejdsdygtighed, forudsat at anden aktør og den sygemeldte er enige om vurderingen af hel eller delvis uarbejdsdygtighed. Hvis anden aktør og den sygemeldte ikke er enige om hel eller delvis uarbejdsdygtighed, skal kommunen inddrages og træffe afgørelse i sagen.