Your noscript content

Case 4: § 56-aftale - Arbejdsmarkedsstyrelsen

Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

ForsideVidenIndsatserSygefravær - Guide til jobcentreEksempler på en aktiv indsatsCase 4: § 56-aftale

Case 4: § 56-aftale

En 59-årig kvindelig pædagog blev sygemeldt på grund af stress og depression. Ved en rundbordssamtale blev det konkluderet, at det ikke var muligt for hende at vende tilbage til arbejdet, og hun blev efterfølgende afskediget fra børnehaven.

Kvindens fagforening aftalte med kommunen, at hun skulle skifte ansættelsessted til en naturbørnehave. Hun begyndte med en gradvis tilbagevenden i 10-12 timer om ugen. Arbejdstiden blev gradvist øget, men da den var oppe på 24 timer, blev det for meget for kvinden. Ved en ny rundbordssamtale blev det aftalt, at kvinden skulle ansættes med 33 timer, men at nogle af de pædagogiske opgaver skulle erstattes af administrative opgaver.

Samtidig bevilligede jobcentret en paragraf 56-aftale, så børnehaven kunne få refusion fra første sygedag frem for efter 21 sygedage. Det var vigtigt for både kvinden og lederen, da hun fortsat havde en del dage, hvor hun var træt og ude af stand til at møde op på arbejde.

15 måneder efter første sygedag var kvinden igen fuldt raskmeldt.