Your noscript content

Case 16: Formaliseret samarbejde mellem læge og jobcenter - Arbejdsmarkedsstyrelsen

Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

ForsideVidenIndsatserSygefravær - Guide til jobcentreEksempler på en aktiv indsatsCase 16: Formaliseret samarbejde mellem læge og jobcenter

Case 16: Formaliseret samarbejde mellem læge og jobcenter

En 29-årig klinikassistent blev sygemeldt med stress.

Kvindens praktiserende læge indgik i et projekt, hvor lægen og Jobcenter Århus Vest holdt faste kontaktmøder. I Århus Vest havde 26 ud af 29 praktiserende læger tilsluttet sig projektet, som hed Helbred og Arbejdsliv og som havde til formål at styrke indsatsen for sygemeldte borgere.

Kontaktmøderne foregik ved, at en sagsbehandleren tog ud til lægerne med 6-8 ugers mellemrum. Det indebar, at lægerne blev inddraget mere i jobcentrets sygeopfølgning. Risikosager blev identificeret tidligere og relevant indsats hurtigere iværksat.

Det gjorde sig også gældende for den 29-årige klinikassistent. Ved et fællesmøde bragte hendes læge sagen op efter aftale med kvinden. På dette tidspunkt kendte sagsbehandleren i jobcentret ikke til kvindens sygemelding.

Sagsbehandleren talte derefter med kvinden, som var tæt på at gå på barsel. Forskellige muligheder efter barslen blev drøftet, blandt andet jobskifte, og hendes muligheder for at indrette hverdagen mindre stressende.

Kvinden ville gerne have et fleksjob, men da hendes helbred ikke forhindrede et job på ordinære vilkår, ville jobcentret ikke anbefale et fleksjob. I stedet drøftede man private forhold, der kunne være med til at aflaste kvinden i det daglige. Efter barselsperioden begyndte kvinden et nyt arbejde på ordinære vilkår.