Your noscript content

Sygefraværssamtale - sådan indberetter man - Arbejdsmarkedsstyrelsen

Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

ForsideVidenIndsatserSygefravær - Guide til arbejdsgivereSygefraværssamtale - sådan indberetter man

Sygefraværssamtale - sådan indberetter man

Arbejdsgiveren skal indberette nogle enkelte oplysninger fra sygefraværssamtalen til kommunen. Formålet er, at jobcentret tidligt får en indikation af, om der skal sættes en kommunal indsats i gang for at hjælpe den sygemeldte – eller om vedkommende er ved at blive rask og er på vej tilbage til sit arbejde.

Arbejdsgiveren videregiver oplysningerne til kommunen ved enten at udfylde en særlig blanket til formålet eller ved at udfylde et par ekstra felter på den blanket, som arbejdsgiveren allerede udfylder, når kommunen skal oplyses  om længerevarende sygefravær. Indberetningen kan ske på Virk.dk eller på en blanket.

På blanketten skal arbejdsgiveren oplyse dato for afholdelse af samtalen. Det skal også oplyses, om sygdommen forventes at vare mere end otte uger. Er det forventningen, skal det oplyses, om den sygemeldte kan genoptage arbejdet delvist under sygeforløbet.

Privatpersoner og virksomheder anbefales at bruge henholdsvis borger.dk og virk.dk, alternativt egen kommunes hjemmeside, som indgang til blanketter.