Your noscript content

Sygefraværssamtale - Hvornår og hvordan - Arbejdsmarkedsstyrelsen

Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

ForsideVidenIndsatserSygefravær - Guide til arbejdsgivereSygefraværssamtale - Hvornår og hvordan

Sygefraværssamtale - Hvornår og hvordan

Mange arbejdsgivere har allerede en god dialog med deres medarbejdere – også i forbindelse med sygdom.

Fra d. 4. januar 2010 har alle arbejdsgivere pligt til at afholde en samtale med den sygemeldte. Den lovpligtige samtale skal ikke ændre på det gode samarbejde, der i forvejen er mange steder – den skal blot understøtte denne dialog og bidrage yderligere til, at den sygemeldte kommer hurtigt tilbage i arbejde.

Den lovpligtige samtale kan finde sted når som helst i sygdomsforløbet – dog skal den afholdes inden fire ugers sygefravær.

Formålet med samtalen er at afdække, hvornår den sygemeldte forventes at kunne vende tilbage. Samtalen skal afdække spørgsmål som: Hvor længe forventer den sygemeldte, at sygemeldingen vil vare? Forventer vedkommende, at sygemeldingen varer over otte uger? Hvis sygdommen er langvarig, er det så muligt, at den sygemeldte kan komme hurtigere tilbage på arbejde ved at starte gradvist op?

Der er ingen regler for, hvor tidligt arbejdsgiveren må holde en sygefraværssamtale. Så selvom fraværet er kortvarigt, kan arbejdsgiveren også indkalde medarbejderen til en samtale, hvis det vurderes nødvendigt. Hvis en medarbejder har mange korte fraværsperioder, kan det være en god idé at tage en samtale. På den måde kommer arbejdsgiveren tidligt i dialog med medarbejderen om årsagerne til fraværet. En tidlig dialog kan måske forebygge længerevarende sygefravær – og muligvis også generel mistrivsel og fravær, der kan ende i en afskedigelsessag.

Link til pjecen "Sygefravær på arbejdspladsen - Hvad må man spørge om" fra Beskæftigelsesministeriet

Link til konkrete råd til den gode samtale