Your noscript content

Mulighedserklæring - et redskab til dialog - Arbejdsmarkedsstyrelsen

Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

ForsideVidenIndsatserSygefravær - Guide til arbejdsgivereMulighedserklæring - et redskab til dialog

Mulighedserklæring - et redskab til dialog

Som arbejdsgiver kan man bede om at få udarbejdet en mulighedserklæring. En mulighedserklæring kan fx være relevant, hvis arbejdsgiveren er i tvivl om, hvilke opgaver medarbejderen kan løse på trods af sin sygdom. Medarbejderen har pligt til at møde frem og bidrage til, at erklæringen bliver udfyldt. Hvis medarbejderens sygdom forhindrer fremmøde, har han pligt til at medvirke i en telefonsamtale, hvor erklæringen bliver udfyldt.

Mulighedserklæringen kan også bruges i indsatsen mod det kortvarige sygefravær. Der er ingen regler for, hvor tidligt arbejdsgiveren kan kræve en mulighedserklæring, så selvom fraværet kun er kortvarigt, kan arbejdsgiveren bede om at få udarbejdet en mulighedserklæring, hvis det vurderes nødvendigt.

Hvis arbejdsgiveren har en medarbejder med mange korte fraværsperioder, kan det være en god idé at kræve en mulighedserklæring. På den måde kommer arbejdsgiveren tidligt i dialog med medarbejderen om fraværet og årsager til fraværet. En tidlig dialog kan måske forebygge generel mistrivsel og fravær, der kan ende i et langvarigt sygefravær.

En aftale i en mulighedserklæring eller i en fastholdelsesplan betyder ikke, at arbejdsgiver er dårligere stillet end ellers, hvis arbejdsgiver ender med at afskedige en syg medarbejder. Reglerne vedrørende afskedigelse af en sygemeldt medarbejder er uændrede. Det er derfor uden risiko for en arbejdsgiver at indgå en aftale med en sygemeldt.

Der kan være tilfælde, hvor en arbejdsgiver – under henvisning til ledelsesretten – kan forlange en lægeerklæring som dokumentation for, at en lønmodtagers fravær skyldes sygdom. Det kan for eksempel være i forbindelse med en afskedigelsessag. I de tilfælde behøver man ikke at mødes med medarbejder og udfylde en mulighedserklæring, hvis man ikke ønsker det. Man kan i stedet bede om at få tilsendt en lægeerklæring udfyldt på en såkaldt fri attest.

Det afhænger af en konkret vurdering, hvornår og under hvilke omstændigheder man som arbejdsgiver kan kræve en fri attest som dokumentation for sygefravær. Ofte er reglerne fastlagt i overenskomsten.

Læs mere om Mulighedserklæringen under Sygedagpengeopfølgning.