Your noscript content

Rehabilitering - Arbejdsmarkedsstyrelsen

Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

ForsideVidenIndsatserRehabilitering

Rehabilitering

Rehabilitering

Kommunerne skal fra 1. januar behandle sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Rehabiliteringsteam m.v.

Fra 1. januar 2013 skal kommunernes tværfaglige rehabiliteringsteam behandle sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det skal sikre, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension.

Kommunerne skal leve op til forskellige krav i forbindelse med sagsbehandlingen. Se nærmere i bekendtgørelsen i højre spalte.

Arbejdsmarkeds­styrelsen har – som en service til kommunerne – udviklet tre redskaber, som kommunerne kan anvendes i sagsbehandlingen:

1) Et forberedelsesskema som sagsbehandleren kan udfylde sammen med borgeren forud for sagens behandling i teamet. Skemaet giver overblik over borgerens joberfaringer og uddannelses­baggrund, sociale forhold og helbred, forsørgelseshistorik samt en oversigt over tilbud, som borgeren tidligere har modtaget.

2) Et skema til rehabiliteringsteamets indstilling. Skemaet giver teamet mulighed for at skrive en begrundet indstilling om, hvorvidt borgeren bør tilkendes førtids­pension eller i stedet have et fleksjob eller deltage i et ressourceforløb. Teamet kan også benytte skemaet til at komme med forslag til typen af fleksjob eller til indhold i ressourceforløbet.

3) Et skema der indeholder indsatsen i rehabiliteringsplanen.

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra klinisk funktion

Fra den 1. juli 2013 kan kommunerne alene indhente sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra en klinisk funktion i regionen og fra borgerens praktiserende læge i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Kommunen og regionen skal indgå en samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra den kliniske funktion.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har som en service for kommunerne og regionerne udarbejdet en skabelon til brug for aftalen.

Herudover er der udarbejdet en bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Endelig er der udarbejdet en landsdækkende lægeattestløsning til brug for den sundhedsfaglige vurdering i klinisk funktion. Lægeattesten kommer hjemmesiden snarest muligt. Der er også udarbejdet en landsdækkende lægeattest efter forhandling mellem KL, Lægeforeningen og Arbejdsmarkedsstyrelsen, som kommunerne skal bruge til at indhente lægens vurdering af sagen.

Spørgsmål/Svar

Endelig har Arbejdsmarkedsstyrelsen samlet udvalgte spørgsmål og svar om rehabiliteringsplanen m.v., som løbende vil blive opdateret.