Your noscript content

Hvor ofte skal borgernes matchgruppe revurderes? - Arbejdsmarkedsstyrelsen

Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

ForsideVidenIndsatserMatchmodelSpørgsmål-svar om matchmodellenHvor ofte skal borgernes matchgruppe revurderes?

Spørgsmål: Hvor ofte skal borgernes matchgruppe revurderes?

Spørgsmål:

Hvor ofte skal borgernes matchgruppe revurderes?

Svar:

Jobcentret skal ved hver jobsamtale/opfølgningssamtale vurdere, om borgeren fortsat er placeret i den rigtige matchgruppe og eventuelt flytte vedkommende til en ny.

Alle de grupper, der er omfattet af matchmodellen, skal være i løbende kontakt med jobcentret. Der gælder lidt forskellige regler om tidspunkt for og hyppighed af samtaler, men alle er i kontakt med jobcentret mindst hver tredje måned - typisk i form af en personlig samtale. Det betyder, at jobcentrene som minimum skal tage stilling til matchgruppen hver tredje måned.

Borgere i matchgruppe 1 kan have et lidt forskelligt tidsperspektiv for, hvornår de kan arbejde. Men fællestrækket for dem alle er, at det kan ske inden for tre måneder. Er borgere forsat forsørget af det offentlige ved næste samtale, skal sagsbehandleren vurdere, om vedkommende fortsat skal være i matchgruppe 1. Det skal dog understreges, at borgerne kan være i matchgruppe 1 i mere end tre måneder. Der kan nemlig være mange årsager til, at man ikke er kommet i job inden for tre måneder, herunder forhold hos den enkelte, jobcentrets indsats og jobsituationen. Men sagsbehandleren skal løbende forholde sig til, om kategorien fortsat er den rette.

For borgere i matchgruppe 2 er målet med jobcentrets indsats at bevæge borgeren i retning af arbejdsmarkedet. Jobcentret skal derfor, ved hver samtale, vurdere, om borgeren kan flyttes til matchgruppe 1. Der kan naturligvis også være tilstødt problemer, så borgeren må flyttes til matchgruppe 3.

Borgere i matchgruppe 3 skal ikke deltage i aktive, beskæftigelsesrettede tilbud, men de skal løbende være i kontakt med jobcentret. Ved disse samtaler skal jobcentret vurdere, om - og i givet fald hvornår - borgeren er klar til en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Målet er, hurtigst muligt, at flytte borgerne fra matchgruppe 3 og i retning mod arbejdsmarkedet.