Your noscript content

Jobpræmieordning - Arbejdsmarkedsstyrelsen

Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

ForsideFagområder/TemaerAktiv-indsatsJobpræmieordning

Jobpræmieordning

Jobpræmieordning

Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere, der kommer i arbejde efter langvarig ledighed

Som en del af regeringens samlede indsats for at nedbringe langtidsledigheden er aftaleparterne blevet enige om at indføre en 2-årig jobpræmieordning for kontanthjælpsmodtagere. Formålet med ordningen er at nedbringe langtidsledigheden blandt kontanthjælpsmodtagere.

Personer, der i perioden 1. marts 2011 til 29. februar 2012 har modtaget enten kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i minimum 90 procent af tiden, dvs. i 329 dage ud af 365 dage, er en del af ordningens målgruppen.

Personer omfattet i denne målgruppen vil kunne få udbetalt en jobpræmie på op til 600 kr. hver måned, hvis de kommer i arbejde i perioden 1. juni 2012 til 31. maj 2014.

Nyhed - vejledende opgørelse af personer omfattet af jobpræmieordning for kontanthjælpsmodtagere, der er kommet i arbejde før ordningens ikrafttrædelse 1. juni 2012 og er berettigede til jobpræmie

Kommunen skal fra den 1. juni 2012 udbetale en jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere, der kommer i arbejde efter at have været langvarigt ledige.

Ordningen er udformet, så kommunerne kan modtage en advis i KMD-aktiv, når en person fra målgruppen kommer i arbejde og får en lønindkomst.

Imidlertid kan kommunerne ifølge KMD ikke automatisk få en advis om personer i målgruppen, der er kommet i arbejde i perioden mellem opgørelsen af målgruppen og ordningens ikrafttrædelse, dvs. personer med jobstart mellem 29. februar og 1. juni 2012, og som fortsat har lønindkomst efter 1. juni 2012, og dermed er berettiget til jobpræmie.

Arbejdsmarkedsstyrelsen kan derfor tilbyde at udarbejde en vejledende opgørelse af personer i målgruppen i kommunen, der er ophørt med at modtage sociale ydelser, og som derfor kan formodes at være kommet i arbejde i perioden op til ordningens ikrafttrædelse pr. 1. juni 2012.

Kommuner, der ønsker en sådan vejledende opgørelse, kan henvende sig i Arbejdsmarkedsstyrelsen til chefkonsulent Hans-Carl Jørgensen i Statistik, Analyse og Overvågning på hcj@ams.dk med henblik på at kunne få tilsendt en liste via en sikker mail.

Relevante dokumenter

Pjece til borgerne (pdf) 

Pjece til borgerne til print (pdf)

Informationsbrev til borgerne (word) 

Informationsnotat til kommunerne (pdf) 

Orienteringsskrivelse om fremsættelse af lovforslag (pdf)

Følgeskrivelse 02.05.2012 (pdf)

Plakat (pdf) 

 

For yderligere information

6. kontor, Økonomi- og ressourcestyring på telefon 35 28 81 00 eller send en mail til ams@ams.dk