Your noscript content

Arbejdsløshedsdagpenge - Arbejdsmarkedsstyrelsen

Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

ForsideFagområder/TemaerAktiv-indsatsArbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for langt størstedelen af de regler, der knytter sig til arbejdsløshedsforsikringen.

I højre side finder du et link til lovgivningen. Linket er til retsinformation, hvor du også kan finde de bekendtgørelser, vejledninger, skrivelser osv., som hører under loven.

Yderligere information? Se til højre her på siden, hvem der tager sig af hvad.

Arbejdsløshedsforsikring

Til regelsættet for både lønmodtagere og selvstændige hører bl.a. reglerne om optagelse i en a-kasse, medlemskab, forsikringsstatus og overflytning. Herudover hører reglerne om forsikrede lediges ret til arbejdsløshedsdagpenge, herunder beskæftigelseskrav og dagpengeperiode, beregning af dagpengesats, supplerende dagpenge, fradrag i dagpenge, dagpenge ved deltagelse i aktivering eller uddannelse samt selvvalgt uddannelse og uddannelsesydelse - og endelig reglerne om rådighed og selvforskyldt ledighed.

Til området hører også G-dagsreglerne og reglerne om feriedagpenge, men fx ikke om reglerne om efterløn eller generel vejledning af borgere og a-kasser om reglerne. Du kan læse mere om reglerne på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

 
 

Hvem tager sig af hvad

Administration og individuel vejledning

A-kasserne administrerer reglerne. Hvis du har spørgsmål eller behov for vejledning, herunder om hvordan du skal udfylde blanketter, skal du henvende dig til din a-kasse. Din a-kasse har pligt til at vejlede dig om din ret og pligt efter lov om arbejdsløsheds­­forsikring m.v.
Du kan se en  liste over a-kasserne på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

Klage over a-kassernes afgørelser og generel vejledning

Arbejdsskadestyrelsen behandler klager over a-kassernes afgørelser og vejleder generelt borgere og a-kasser om reglerne inden for arbejdsløsheds­forsikringen i Center for Klager om Arbejdsløsheds­forsikring (CKA).

Udarbejdelse af lovforslag og øvrige regler

Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder lovforslag og øvrige regler om arbejdsløsheds­dagpenge samt blanketter.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering udarbejder lovforslag og øvrige regler om efterløn og ferieloven.

Sager om forsikring inden for EØS

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering behandler klager over a-kassernes afgørelser om a-forsikring inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og vejleder generelt borgere og a-kasser om reglerne.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Njalsgade 72C, 2300 Kbh. S.
Telefon: 33 96 36 00
E-mail: sfr@sfr.dk 
Hjemmeside: http://www.sfr.dk

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen, Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø
Telefon: 72 20 60 00
E-mail: ask@ask.dk
Hjemmeside: www.ask.dk