Your noscript content

Blanketter - Arbejdsmarkedsstyrelsen

Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

ForsideFagområder/TemaerAdministrationBlanketter

Blanketter

Blanketter

Overdragelse af blanketterne til brug for arbejdsløshedsforsikringen

Blanketterne til brug for arbejdsløshedsforsikringen er nu overdraget til a-kasserne. Overdragelsen er sket i form af ”dynamiske” PDF-filer, det vil sige blanketterne kan udfyldes på skærm og gemmes lokalt. Filerne er ikke låste, og der er ingen ophavsret til dem.

Overdragelsen er begrundet i, at der i de senere år har været et stigende ønske fra a-kassernes side om at udarbejde egne dialogbaserede elektroniske blanketter. Behovet for centralt udarbejdede blanketter er i de senere år også blevet væsentligt mindre, fordi reglerne i detaljer beskriver de dokumentationskrav, der skal være opfyldt, for at a-kasserne kan udbetale arbejdsløshedsdagpenge mv.

Der er dog enkelte blanketter, hvor Arbejdsmarkedsstyrelsen indtil videre har ansvaret for vedligeholdelsen.

Det drejer sig om følgende blanketter:

Dagpenge mv.

AR-nummer

Dagpengesats – selvstændige (pdf) AR 255

Uddannelse

AR-nummer

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau (pdf) Kun til forløb påbegyndt før 5. marts 2012 AR 237
Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau (pdf) Kun til forløb påbegyndt før 5. marts 2012 AR 238
Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (pdf) Kun til forløb påbegyndt før 5. marts 2012 AR 239
Uddannelsesstedets indberetning om afbrudt uddannelse, studieaktivitet, orlov m.v. (pdf) AR 240
Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere (pdf) AR 245

Andre blanketter

AR-nummer

Attest til a-kasse - Arbejdsophør, afvisning af arbejde samt afslag på aktiveringstilbud (pdf) AR 275
Attest: Rådighed efter længere tids sygdom (pdf) AR 276
Attest: Fysisk vold (pdf) AR 277
Meddelelse om arbejdsfordeling  AR 292
Bilag til Meddelelse om arbejdsfordeling AR 293
  AF-nummer
Uddannelsesstedernes indberetning til jobcentret/kommunen om lediges uddannelsesaktivitet (pdf) AF 70
Erklæring om optagelse på uddannelse/kursus (pdf) AF 71
Ansøgning om bevilling af hjælpemidler (pdf) AF 82

 
 

Hvem tager sig af hvad

Administration og individuel vejledning

A-kasserne administrerer reglerne. Hvis du har spørgsmål eller behov for vejledning, herunder om hvordan du skal udfylde blanketter, skal du henvende dig til din a-kasse. Din a-kasse har pligt til at vejlede dig om din ret og pligt efter lov om arbejdsløsheds­­forsikring m.v.
Du kan se en  liste over a-kasserne på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

Klage over a-kassernes afgørelser og generel vejledning

Arbejdsskadestyrelsen behandler klager over a-kassernes afgørelser og vejleder generelt borgere og a-kasser om reglerne inden for arbejdsløsheds­forsikringen i Center for Klager om Arbejdsløsheds­forsikring (CKA).

Udarbejdelse af lovforslag og øvrige regler

Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder lovforslag og øvrige regler om arbejdsløsheds­dagpenge samt blanketter.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering udarbejder lovforslag og øvrige regler om efterløn og ferieloven.

Sager om forsikring inden for EØS

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering behandler klager over a-kassernes afgørelser om a-forsikring inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og vejleder generelt borgere og a-kasser om reglerne.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Njalsgade 72C, 2300 Kbh. S.
Telefon: 33 96 36 00
E-mail: sfr@sfr.dk 
Hjemmeside: http://www.sfr.dk

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen, Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø
Telefon: 72 20 60 00
E-mail: ask@ask.dk
Hjemmeside: www.ask.dk