Your noscript content

Sygedagpenge - Arbejdsmarkedsstyrelsen

Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

ForsideBorgerserviceSygedagpenge

Sygedagpenge

Sygedagpenge

Du kan få sygedagpenge, når du er uarbejdsdygtig, og når uarbejdsdygtigheden skyldes din egen sygdom. Din arbejdsgiver eller kommunen kan kræve, at du dokumenterer din sygdom, fx ved hjælp af en erklæring fra din læge.

Din arbejdsgiver udbetaler sygedagpenge til dig, hvis du er i arbejde og bliver syg. Det kræver dog, at du i de sidste 8 uger før sygefraværet har arbejdet mindst 74 timer hos arbejdsgiveren.

Din kommune udbetaler sygedagpenge til dig, hvis

  • Du har været tilknyttet arbejdsmarkedet de sidste 26 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer, eller
  • Du er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, eller
  • Du har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den sidste måned, eller
  • Du er elev i lønnet praktik


Sygedagpengene beregnes efter den timeindtægt, som man haft ret til under sygefraværet.

Sygedagpengene kan højst udgøre 4.005 pr. uge (fra 7. januar 2013).

Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 52 uger inden for de seneste 18 måneder. I denne periode har kommunen pligt til at igangsætte en aktiv sygeopfølgning.

Kontaktoplysninger
Du skal kontakte kommunen, hvis du har spørgsmål til sygedagpengereglerne.

Klagemuligheder
Det er din kommune, der træffer afgørelse om din ret til sygedagpenge.

Du skal sende din klage til kommunen, hvis du vil klage over kommunens afgørelse. Klagen skal sendes til kommunen senest fire uger efter, at du har modtaget kommunens afgørelse. Kommunen videresender klagen til Beskæftigelsesankenævnet, hvis kommunen ikke giver dig fuldt ud medhold i klagen.

Hvis du vil klage over sagsbehandlingen, herunder sagsbehandlingstiden, kan du klage til borgmesteren, der er den øverste ansvarlige for kommunens administration.