Your noscript content

Løntilskud - Arbejdsmarkedsstyrelsen

Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

ForsideBorgerserviceLøntilskud

Løntilskud

Løntilskud

Ansættelse med løntilskud

Du kan blive ansat med løntilskud på både private og offentlige virksomheder. Formålet med løntilskud er at genoptræne eller styrke faglige kvalifikationer. Du kan afprøve dine færdigheder og få erhvervserfaring inden for et ønsket arbejdsområde. 

En løntilskudsansættelse kan højst vare et år - for offentligt løntilskud dog kun op til 6. mdr. I løntilskudsperioden er man ansat på virksomheden, men arbejdet tæller ikke med til genoptjening af dagpengeretten.

Særlige regler ved løntilskudsansættelse hos privat arbejdsgiver:

Modtagere af dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp skal have været ledige i 6 måneder, før de kan få et løntilskudsjob.

For personer, der

  1. ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau,
  2. er over 50 år eller
  3. er enlig forsørger

gælder der ingen krav om forudgående ledighed.

Arbejdsgiver udbetaler overenskomstmæssig løn.

Særlige regler ved løntilskudsansættelse hos offentlig arbejdsgiver:

Der gælder ingen krav om forudgående ledighed. Arbejdsgiver betaler løn af samme størrelse som ydelse under ledighed.

Fælles betingelser hos private og offentlige arbejdsgivere:

Det er ikke tilladt at blive ansat med løntilskud i den virksomhed, hvor man senest har været ordinært ansat eller ansat med løntilskud.

Det er ikke tilladt at ansætte ledige i stillinger, der erstatter fyrede medarbejdere (merbeskæftigelseskravet), og at der skal være et rimeligt forhold imellem antallet af ordinært ansatte og personer ansat i enten virksomhedspraktik eller løntilskud.

Repræsentanter for de ansatte skal medvirke i ansættelsen af personer i løntilskud.

Dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, nyuddannede handicappede og selvforsørgende kan få tilbud om ansættelse med løntilskud. Løntilskudsansættelse bliver aftalt med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. For personer, der modtager førtidspension, er formålet at fastholde eller opnå beskæftigelse. Personer med handicap, der er nyuddannede, kan bruge ordningen til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Kontakt jobcentret

Hvis du tror, at ansættelse med løntilskud er noget for dig, kan du kontakte dit lokale jobcenter og høre nærmere om netop dine muligheder.

 

Løntilskud  

 

Arbejdstid

Hvordan er arbejdstiden, når man er ansat med løntilskud?

Hos en privat arbejdsgiver, er arbejdstiden bestemt af overenskomsten. Der er mulighed for at blive deltidsansat, hvis det er tilladt i overenskomsten.

Hos en offentlig arbejdsgiver, skal der ske en beregning af arbejdstiden. Denne beregning giver 37 timer om ugen for fuldtidsforsikrede dagpengemodtagere, der får den maximale timeløn, som arbejdsgiveren må udbetale.

Deltidsansættelse er ikke en mulighed, når man er ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Nedsat tid er alene det beregnede timetal, når det er mindre end 37 timer.

Løn?

Kan man få mere i løn end sin ydelse (som f.eks. dagpenge eller kontanthjælp), når man er ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver?

Ud over timelønnen er der mulighed for at få

·        omkostningsdækkende ydelser,

·        arbejdstidsbestemte ydelser og

·        arbejdsbestemte tillæg, der ikke er en fast påregnelig del af lønnen.


Det skal fremgå af overenskomsten, at disse ydelser kan gives.

Handicap og hjælpemidler

Kan handicappede få hjælpemidler, når de bliver ansætte med løntilskud?

Jobcenteret har mulighed for at bevilge tilskud til hjælpemidler i form af fx arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Der er også mulighed for, at jobcenteret kan bevilge støtte til en mentor, der kan hjælpe og rådgive dig under forløbet.

 

 

Søg efter job med løntilskud - bemærk, at du kun kan bruge denne funktion med adgangskode. Du kan få adgangskoden i jobcentret, hos kommunen eller hos en af jobcentrets samarbejdspartnere.