Your noscript content

Beskæftigelsesregioner - Arbejdsmarkedsstyrelsen

Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

ForsideArbejdsmarkedsstyrelsenOrganisationBeskæftigelsesregioner

Beskæftigelsesregioner

Beskæftigelsesregion Nordjylland

Nybrogade 16, 1. og 2. sal
9000 Aalborg
Telefon: 72 22 36 00
E-mail: brnord@ams.dk
Hjemmeside: http://www.brnordjylland.dk/

Beskæftigelsesregion Midtjylland

Søren Frichs Vej 38K st.
8230 Åbyhøj
Telefon: 72 22 37 00
Fax: 72 22 37 10
E-mail: brmidt@ams.dk
Hjemmeside: http://www.brmidtjylland.dk/

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Dannebrogsgade 3, 2. sal
Postboks 329
5000 Odense C
Telefon: 72 22 38 00
Fax: 72 22 38 10
E-mail: brsyd@ams.dk
Hjemmeside: http://www.brsyddanmark.dk/

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland

Ny Østergade 7
4000 Roskilde
Telefon: 72 22 34 00
E-mail: brhs@ams.dk
Hjemmeside: http://www.brhovedstadensjaelland.dk/

Sagsområder for beskæftigelsesregionerne: 

De fire beskæftigelsesregionern har til opgave at følge op på resultaterne af jobcentrenes indsats samt understøtte jobcentrene i at opnå gode resultater. Beskæftigelsesregionerne udarbejder derfor nøgletal, analyser m.m. om jobcentrenes resultater. Herudover gennemfører beskæftigelsesregionerne analyser af de regionale arbejdsmarkeder samt overvåger udviklingen i ledighed. 

Beskæftigelsesregionerne administrerer de penge, der er afsat til at afhjælpe mangel på arbejdskraft. Og de administrerer de penge, som er afsat til at forebygge de problemer, som kan opstå, når virksomheder fyrer mange mennesker.

  • Understøtte jobcentrene og sikre, at der skabes gode resultater i beskæftigelsesindsatsen
  • Gennemføre en dialogbaseret opfølgning på jobcentrenes effekter og resultater af beskæftigelsesindsatsen
  • Overvåge og analysere udviklingen på det regionale arbejdsmarked
  • Stille viden om det regionale arbejdsmarked til rådighed for de ansvarlige for indsatsen, andre aktører, vejledningsordninger, a-kasser m.fl.
  • Varetage sekretariatsopgaven for Det regionale Beskæftigelsesråd
  • Varetage forvaltningsopgaver i forhold til opholds- og arbejdstilladelser, virksomheders varsling af større afskedigelser og arbejdsfordelinger i virksomheder mv.