Your noscript content

Arbejdsløshedsforsikring - Arbejdsmarkedsstyrelsen

Accept af cookies fra ams.dk

Ams.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

ForsideVejviser for a-kasserArbejdsløshedsforsikring

Arbejdsløshedsforsikring

Hvem tager sig af hvad

Administration og individuel vejledning

A-kasserne administrerer reglerne. Hvis du har spørgsmål eller behov for vejledning, herunder om hvordan du skal udfylde blanketter, skal du henvende dig til din a-kasse. Din a-kasse har pligt til at vejlede dig om din ret og pligt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Klage over a-kassernes afgørelser og generel vejledning

Arbejdsskadestyrelsen behandler klager over a-kassernes afgørelser og vejleder generelt borgere og a-kasser om reglerne inden for arbejdsløshedsforsikringen i Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Udarbejdelse af lovforslag og øvrige regler

Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder lovforslag og øvrige regler om arbejdsløshedsdagpenge samt blanketter.

Pensionsstyrelsen udarbejder lovforslag og øvrige regler samt blanketter om efterløn og ferieloven.

Tilsyn og sager om forsikring inden for EØS

Pensionsstyrelsen fører tilsyn med a-kassernes administration af arbejdsløshedsforsikringen og behandler klager over a-kassernes afgørelser om a-forsikring inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og vejleder generelt borgere og a-kasser om reglerne.

 
 

Kontaktoplysninger

A-kasserne:
Liste over a-kasserne (ask.dk)

Arbejdsskadestyrelsen:
E-mail: ask@ask.dk
Hjemmeside: www.ask.dk
Tlf.: 72 20 60 00

Pensionsstyrelsen:
E-mail: penst@penst.dk
Hjemmeside: www.penst.dk
Tlf.: 33 95 50 00

Yderligere information

Kontaktoplysninger

Arbejdsmarkedsstyrelsen
1. kontor: Arbejdsløshedsforsikring, LAB-loven og Styringsloven

Holmens Kanal 20
1060 København K

Telefon: 3528 8387
Telefax: 3536 2411
E-mail: ams@ams.dk

Postadresse

Postboks 2150
1016 København K